Client:
Carozzi SA

Installation:
Extinción de incendios para ampliación.

Date:

2014 - 2015