Cliente
Carozzi SA

Instalación:
Extinción de incendios para ampliación.

Fecha:

2014 - 2015